Eksisteret siden 1996

Kører i hele Danmark

Skræddersyede løsninger

Mobile slyngrensere

Mobile slyngrensere kan bruges på både beton- og ståloverflader og der anvendes stålshots til blæsningen. Selve processen adskiller sig fra traditionel sandblæsning ved at være mere skånsom overfor miljøet, da der ikke dannes så meget støv i forbindelse med arbejdet, fordi det brugte blæsemiddel suges tilbage i maskinen og genanvendes, indtil stålshotsene er slidt op, hvilket også er med til at spare på blæsematerialet.

Ved slyngrensning kan man på samme måde som ved traditionel sandblæsning opnå ruhedsgrad iht.

ISO 8501-1. Metoden er især særdeles effektiv ved store stationære anlæg, som f.eks. i forbindelse med tank renovering, hvor vi har mulighed for at skille maskinen ad og medtage den selv gennem små mandehuller til ø600 mm til tanke, hvorefter maskinen atter samles inde i tanken og derefter er klar til brug.

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

FIRMAPROFIL

Fyns Coating ApS

CVR: 19 49 61 98